POLITICA

DE CONFIDENȚIALITATE

Politica de confidențialitate – NEMO INVESTMENT VEHICLE S.A.

NEMO INVESTMENT VEHICLE S.A. (denumită „Radisson” sau „noi” sau „Park Inn”) și toate entitățile aferente trebuie să colecteze și să prelucreze date cu caracter personal pentru a-și conduce în mod eficient afacerile și pentru a respecta obligațiile legale.

Radisson consideră că respectarea obligațiilor din legile privind protecția datelor este crucială atât pentru valorile corporative, cât și pentru succesul afacerii sale. Prin urmare, Radisson se angajează să desfășoare afaceri în întreaga regiune Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA) în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile privind protecția datelor și în conformitate cu cele mai înalte standarde de conduită etică. Acest lucru impune tuturor persoanelor care lucrează pentru Radisson, entitățile sale și hotelurile să se asigure că, în orice moment, atunci când manipulează datele cu caracter personal în contextul îndatoririlor lor, o fac în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”), a principiilor enunțate în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România și cu respectarea politicilor interne.

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici de natura fizica, psihologica, mentala, identitate economică, culturală sau socială.

Această politică de confidențialitate se referă la datele personale ale oaspeților/clienților noștri, reprezentanților și persoanelor de contact ale clienților noștri, colaboratorilor și partenerilor de afaceri, vizitatorilor (inclusiv ai acestui site web), angajaților inclusiv lucrătorilor temporari, studenților și altor persoane care efectuează stagii în hotelurile noastre, locuri de muncă. /solicitanții de stagiu, managementul hotelului, utilizatorii rețelelor sociale, vorbitorii și participanții la evenimente, toți participantii la evenimente și se aplică tuturor datelor colectate prin diferite mijloace, cum ar fi front office, canale de rezervare, site-urile noastre web, departamentul de resurse umane etc.

I. CATEGORII DE DATE PERSONALE, SCOPURI ȘI MOTIVE DE PRELUCRARE

În contextul interacțiunii dumneavoastră cu Radisson, dumneavoastră, ca persoană fizică, puteți face obiectul activităților de prelucrare a datelor pe care le desfășurăm. Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

Dacă sunteți oaspetele/clientul nostru sau potențial client:

1.1. Furnizarea serviciilor de ospitalitate

Pentru a ne furniza serviciile de ospitalitate (inclusiv prin intermediul acestui site web, de exemplu, pentru rezervări la hotelurile noastre), folosim datele dumneavoastră personale care constau în: nume și prenume, sex, data nașterii, cetățenie, adresă, număr de telefon, adresa de e-mail sau alte informații de contact, ID, pașaport sau alte date din documente de identificare (număr, serie, data emiterii, valabilitate etc.), informații de plată (de exemplu, numărul cardului dvs. de credit dacă faceți o rezervare online la hotel), semnătură.

De asemenea, este posibil să folosim datele personale ale copiilor dumneavoastră constând în nume și prenume, data nașterii, datele documentelor de identificare în scopuri de cazare.

Dacă faceți o rezervare online prin intermediul site-urilor noastre web sau prin telefon pentru unul dintre restaurantele noastre, vom prelucra următoarele date: nume, prenume, număr de telefon, e-mail.

Ne bazăm în acest caz pe îndeplinirea angajamentelor noastre (acordul) față de dumneavoastră ca temei pentru prelucrare.

1.2. Comunicarea cu dumneavoastră

Folosim datele dumneavoastră de contact, cum ar fi adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, pentru a comunica cu dumneavoastră în legătură cu serviciile noastre (de exemplu, folosim informații pentru a răspunde solicitărilor sau întrebărilor dumneavoastră sau vă putem contacta în legătură cu contul dumneavoastră la Radisson). De asemenea, ne bazăm în acest caz pe îndeplinirea angajamentelor noastre (acordului) față de dvs. ca temei pentru procesare.

De asemenea, putem folosi aceste informații pentru a comunica cu dvs. pentru a obține feedback-ul dvs. sau pentru a ne promova campaniile/serviciile. În acest caz, ne vom baza pe interesele noastre legitime (pentru apeluri telefonice) sau pe consimțământul dumneavoastră (pentru e-mailuri și SMS-uri conform secțiunii 1.5 de mai jos).

1.3 Pentru programele de fidelitate

Colectăm informații despre șederea oaspeților și programul de fidelitate. De exemplu, colectăm informații despre hotelurile în care ați stat, datele dvs. de sosire și plecare, bunuri și servicii achiziționate, solicitări speciale și preferințe de servicii. Colectăm informații despre utilizarea de către dvs. a programelor noastre de loialitate, inclusiv despre modul în care câștigați și răscumpărați puncte.

1.4 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

În contextul furnizării serviciilor noastre, este posibil să procesăm unele dintre datele dumneavoastră, conform clauzei 1.1, pe baza unei obligații legale impuse Radisson. În acest caz, temeiul prelucrării efectuate de Radisson este obligația legală (ex. raportarea datelor oaspeților hotelului la Poliție).

1.5 Trimiterea de comunicări de marketing direct

De asemenea, putem folosi datele dumneavoastră de contact pentru a vă furniza în formă electronică (de exemplu, prin mesaje text, e-mail, apeluri telefonice automate, rețele sociale) comunicările noastre de marketing direct, dar numai dacă v-ați abonat și, prin urmare, ați dat in prealabil, consimțământul specific, liber și informat pentru o astfel de prelucrare. Marketingul direct se opune marketingului care nu este în mod special direcționat către dvs., cum ar fi o reclamă într-un ziar sau pliante care vi se înmânează într-o piață publică.

Vă puteți retrage oricând consimțământul, exprimându-vă astfel opțiunea de a nu mai primi comunicările noastre de marketing direct în viitor, făcând clic pe „Dezabonare” atunci când primiți e-mailul respectiv sau scriind la responsabilul nostru cu protecția datelor la: info.bucharest@radissonblu.com.

Daca sunteti reprezentant, persoana de contact sau angajat al clientilor nostri/potentiali clienti

În toate cazurile de mai jos, datele dumneavoastră sunt furnizate fie direct de dumneavoastră, fie de către clientul nostru/potențial client (de exemplu, angajatorul dumneavoastră). Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele dumneavoastră, funcția, e-mailul, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate Radisson, așa cum este necesar pentru îndeplinirea scopurilor de mai jos.

2.1. Furnizarea serviciilor noastre de ospitalitate

Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal relevante pentru a furniza clientului nostru/potențialului client serviciile sau informațiile solicitate de la noi sau pentru a gestiona relația cu clientul/potențialul nostru client pe care îl reprezentați.

Ne bazăm în acest caz pe interesul legitim de a ne furniza serviciile conform domeniului nostru de activitate și de a gestiona relația cu clienții noștri.

2.2. Comunicarea cu dumneavoastră

Folosim datele dumneavoastră de contact pentru a comunica cu dumneavoastră cu privire la solicitările dumneavoastră și la orice alte chestiuni relevante legate de serviciile de ospitalitate. De asemenea, ne bazăm în acest caz pe interesul legitim de a ne furniza serviciile conform domeniului nostru de activitate.

2.3 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

În contextul furnizării serviciilor noastre, este posibil să procesăm unele dintre datele dumneavoastră, conform clauzei 2, pe baza unei obligații legale impuse Radisson. În acest caz, temeiul prelucrării efectuate de Radisson este obligația legală (de ex. raportarea datelor oaspeților hotelului la Poliție).

2.4 Trimiterea de comunicări de marketing direct

De asemenea, putem folosi datele dumneavoastră de contact pentru a vă furniza în formă electronică (de exemplu, prin mesaje text, e-mail, apeluri telefonice automate, rețele sociale) comunicările noastre de marketing direct, dar numai dacă v-ați abonat și, prin urmare, ați dat in prealabil, consimțământul specific, liber și informat pentru o astfel de prelucrare. Marketingul direct se opune marketingului care nu este în mod special direcționat către dvs., cum ar fi o reclamă într-un ziar sau pliante care vi se înmânează într-o piață publică.

Vă puteți retrage oricând consimțământul, exprimându-vă astfel opțiunea de a nu mai primi comunicările noastre de marketing direct în viitor, făcând clic pe „Dezabonare” atunci când primiți e-mailul respectiv sau scriind la responsabilul nostru cu protecția datelor la: info.bucharest@radissonblu.com

Dacă sunteți partenerul nostru de afaceri (persoană fizică) sau reprezentantul, persoana de contact, angajatul sau alt colaborator al partenerului nostru de afaceri

În toate cazurile de mai jos, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de partenerul nostru de afaceri. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele dumneavoastră, funcția, e-mailul, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate Radisson, așa cum este necesar pentru îndeplinirea scopurilor de mai jos.

3.1. Menținerea relației noastre contractuale cu partenerul nostru de afaceri

Utilizăm datele dumneavoastră personale relevante pentru a menține relația contractuală cu partenerul nostru de afaceri. Ne bazăm în acest caz pe interesul legitim de a ne asigura că relația contractuală este gestionată corespunzător.

3.2. Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră de contact pentru a comunica cu dumneavoastră în legătură cu orice chestiuni relevante legate de afaceri. De asemenea, ne bazăm în acest caz pe interesul legitim de a ne asigura că relația contractuală se desfășoară în mod adecvat.

3.3 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

În contextul îndeplinirii acordului cu partenerii noștri de afaceri, este posibil să procesăm unele dintre datele dumneavoastră pe baza obligațiilor legale impuse Radisson. În acest caz, motivul prelucrării este obligația legală (ex. raportarea datelor în scopuri fiscale către ANAF).

Dacă sunteți angajatul nostru, inclusiv lucrător temporar, student sau altă persoană care efectuează stagii în hotelurile noastre

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt: date de identificare (nume, prenume), adresă, sex, data și locul nașterii, numărul certificatului de naștere, numărul ID, codul numeric personal, permisul de conducere, pașaportul sau alte documente de identificare similare, cetățenie, semnătură, date legate de starea civilă, titlul postului, experiență profesională, istoric de educație și formare, imagini, istoric de performanță, istoric de salariu și compensare, detalii de contact de serviciu (telefon, e-mail, adresă fizică), identificare detaliile soțului/soției (dacă este cazul), detaliile de identificare ale copiilor sau ale altor persoane aflate în întreținere (dacă este cazul), detaliile contului bancar, accidente de muncă, dizabilități, sănătate (inclusiv starea medicală, dosarele de sănătate și boală), sarcină, contacte de urgență, detalii de conectare, date referitoare la cazierul judiciar [vă rugăm să confirmați și/sau să introduceți alte tipuri de date, după caz].

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru:

 • îndeplinirea contractului dumneavoastră de angajare/colaborare (recrutare, scopuri generale de HR legate de îndeplinirea raportului de muncă/mandat/colaborare, după caz; instruire; salarizare; deplasări; evaluări de performanță; verificarea respectării politicilor și regulilor interne; facilitarea accesului la servicii medicale/servicii de asigurare prestate de diverși furnizori; managementul flotei auto);
 • pentru respectarea cerințelor legale (sănătate și securitate; arhivare, supraveghere/securitate fizică în spațiile Radisson; asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice pentru activitățile care vizează urmărirea disciplinei de muncă a angajaților/colaboratorilor (inclusiv prin implementarea unei linii de raportare a avertismentelor) [ de confirmat dacă această prelucrare este aplicabilă] ; asigurarea măsurilor de securitate pentru protecția datelor angajaților prin implementarea de soluții menite să prevină accesul neautorizat la datele personale și alte informații)
 • pentru interesele sale legitime (sondaje interne în cadrul organizației Radisson cu privire la așteptările/satisfacția angajatului și legate de alte aspecte relevante pentru relația de muncă)

Dacă sunteți un candidat pentru un loc de muncă/stagiu:

Utilizăm datele personale cuprinse în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru un post în cadrul Radisson, inclusiv în legătură cu programul nostru de internship. Prelucrarea noastră se bazează pe motivul încheierii și desfășurării unei relații de muncă sau de colaborare temporară.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele dumneavoastră, e-mail, telefon, fax, adresa, datele personale incluse în CV-uri, detalii despre educație și formare, calificări profesionale, precum și alte date personale pe care le puteți furniza direct la noi.

În unele cazuri specifice, este posibil să procesăm anumite date sensibile, cum ar fi informațiile conținute în cazierele dvs. judiciare sau datele medicale care vă privesc. În aceste cazuri, ne bazăm prelucrarea pe obligația legală care revine Radisson.

Dacă sunteți vizitator al sediului nostru:

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dumneavoastră și imaginea video înregistrată de camerele noastre video instalate în sediul nostru din motive de securitate, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a asigura securitatea sediilor, activelor și personalului nostru. În acest caz, ne bazăm prelucrarea datelor pe interesul nostru legitim, și anume protecția unor astfel de spații, bunuri și personal.

Dacă sunteți participant la eveniment sau vorbitor:

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dumneavoastră, sexul, profesia, vârsta, locul în care lucrați, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă înregistra la eveniment sau pentru a partaja astfel de informații cu publicul, în cazul în care acestea sunt de interes public.

Ne bazăm pe interesul nostru legitim de a organiza evenimentul dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet.

Folosim datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră atunci când vizitați site-ul nostru de internet www.tasteofbucharest.ro, pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corespunzătoare a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia.

Dacă utilizați site-ul nostru web, este posibil să colectăm informații despre browserul pe care îl utilizați. S-ar putea să ne uităm la ce site ați venit sau ce site vizitați când ne părăsiți. Este posibil să vă colectăm locația precisă, în timp real, utilizând GPS, turnuri pentru telefoane mobile, semnale Wi-Fi și/sau tehnologia baliză (inclusiv iBeacon de la Apple) și/sau tehnologii viitoare. S-ar putea să ne uităm la cât de des utilizați o aplicație și de unde ați descărcat-o. Colectăm aceste informații utilizând instrumentele de urmărire descrise mai jos și în conformitate cu legislația locală aplicabilă. Pentru toate categoriile de persoane vizate de mai sus, este posibil să procesăm datele dumneavoastră în contextul modificărilor de structură sau al unor tranzacții similare care implică orice entitate Radisson. În acest caz, temeiul prelucrării poate fi reprezentat de obligația legală (în cazul în care Radisson este obligat legal să dezvăluie anumite date cu caracter personal autorităților publice), îndeplinirea acordului încheiat de Radisson în contextul unei astfel de tranzacții (dacă sunteți o parte la un astfel de acord) sau interesul legitim al Radisson de a efectua tranzacția în modul cel mai eficient (în restul cazurilor).

Dacă sunteți vizitatorul site-urilor noastre web (inclusiv acesta):

Pentru a asigura funcționalitatea site-urilor web, precum și în scopuri de analiză și marketing, folosim cookie-uri și tehnologii similare. Prelucrăm datele dumneavoastră personale în conformitate cu Politica noastră privind cookie-urile disponibilă aici.

II. FURNIZAREA DATELOR PERSONALE

Atunci când datele sunt solicitate direct de la dumneavoastră, Radisson vă solicită să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal pe care le solicităm în scopurile menționate mai sus, deoarece altfel nu ne vom putea desfășura activitatea (inclusiv, printre altele, să vă oferim servicii de ospitalitate).

Dacă furnizați către Radisson datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte de această dezvăluire modalitatea în care Radisson intenționează să prelucreze datele lor personale, așa cum este descris în această Politică de confidențialitate.

 III. CULEGEREA INFORMAȚIILOR ÎN DIFERITE MODURI

Colectăm informații:

 • pe care ni le oferi direct. De exemplu, dacă faceți o rezervare online sau vă înscrieți la unul dintre programele noastre de fidelitate. De asemenea, colectăm informații dacă ne contactați sau participați la o promoție.
 • colectăm automat informații despre dvs. Folosim instrumente de urmărire, cum ar fi cookie-uri de browser și semnalizatoare web pentru a colecta informații de la dvs. Colectăm informații despre utilizatori de-a lungul timpului atunci când utilizați acest site web.
 • primim informații despre dvs. de la terți. Acolo unde este permis de lege, putem împărtăși informații între entitățile din cadrul grupului Radisson sau putem obține de la alte terțe părți cu care facem afaceri. Este posibil să obținem informații de la persoane care acționează în numele dvs., de exemplu, dacă cineva face o rezervare pentru dvs.

De asemenea, putem obține informații de la platformele de social media și de la furnizori de publicitate și analiză.

 • combinăm informațiile. De exemplu, putem combina informațiile pe care le-am colectat offline cu informațiile pe care le colectăm online, în măsura în care este acoperită de scopul tranzacției sau de consimțământul dumneavoastră. Sau putem combina informațiile pe care le primim de la o terță parte cu informațiile pe care le avem deja.

IV. DIVULGAREA DATELOR DVS. PERSONALE

Putem împărtăși informații:

 • în cadrul altor entități Radisson, cu excepția cazului în care este interzis legal. De exemplu, vă vom partaja informațiile pentru a facilita rezervările sau pentru a personaliza ofertele după preferințele dvs.
 • cu procesatori de date care prestează servicii în numele nostru. De exemplu, împărtășim informații cu furnizorii care ne trimit e-mailuri și alte comunicări. De asemenea, împărtășim informații cu companii care ne ajută să ne operam site-urile sau să rulăm promoții și agenți de publicitate și rețele de publicitate care ne ajută în marketingul și promovarea produselor și serviciilor noastre. Unii furnizori pot fi localizați într-o altă țară decât cea în care locuiți. De asemenea, putem împărtăși informații cu furnizorii de analize și motoare de căutare care acționează în numele nostru.
 • cu partenerii noștri de afaceri, dacă nu este interzis legal. De exemplu, am putea împărtăși informații cu terțe părți care cosponsorizează o promoție. Unii dintre acești parteneri vă pot trimite informații despre produse sau servicii prin poștă sau e-mail acolo unde este permis legal sau pe baza consimțământului dumneavoastră prealabil.
 • pentru a respecta legea sau pentru a ne proteja pe noi, clienții noștri sau pe alții. De exemplu, vom partaja informații pentru a răspunde unei hotărâri judecătorești sau ca răspuns la o solicitare legală a autorităților publice, inclusiv pentru a îndeplini cerințele de securitate națională sau de aplicare a legii. Sau, atunci când este impus de lege, putem împărtăși informațiile dvs. dacă sunteți câștigătorul unui concurs cu oricine solicită o listă de câștigători. Putem partaja informații pentru a aplica Termenii și condițiile de utilizare a site-ului nostru sau alte acorduri și pentru a proteja drepturile altora. S-ar putea să împărtășim dacă investigăm o potențială fraudă. Aceasta ar putea include fraude despre care credem că au avut loc în timpul unei promoții.
 • cu un succesor al întregii sau unei părți a afacerii noastre. De exemplu, dacă o parte din afacerea noastră sau din activele noastre sunt vândute, este posibil să dezvăluim informații despre utilizator ca parte a tranzacției respective. Aveți anumite opțiuni în ceea ce privește distribuirea și practicile de marketing.

 V. DURATA PRELUCRĂRII

Păstrăm informațiile dumneavoastră personale atât timp cât sunt necesare sau relevante pentru practicile descrise în această Politică de confidențialitate. De asemenea, păstrăm informații în cazul în care este necesar sau permis prin lege.

VI. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitatea dumneavoastră de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 • dreptul de acces – permițându-vă să obțineți confirmarea că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de noi și, dacă este afirmativ, detaliile relevante ale unor astfel de activități de prelucrare;
 • dreptul la rectificare – permițându-vă să vă rectificați datele personale dacă sunt inexacte;
 • dreptul la ștergere – care vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate);
 • dreptul la restricție – care vă permite să obțineți restricția de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de acuratețe);
 • dreptul la opoziție – care vă permite să vă opuneți prelucrării ulterioare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – care vă permite să primiți datele cu caracter personal care vă privesc pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date;
 • dreptul de a retrage consimțământul – în cazurile în care prelucrăm datele dumneavoastră pe baza consimțământului dumneavoastră;
 • drepturi privind luarea automată a deciziilor – de regulă, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii automatizate, dacă aceasta produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă. Totuși, legea prevede că, în anumite cazuri, o astfel de luare automată a deciziilor este în regulă. În aceste cazuri, veți avea dreptul de a contesta decizia, de a vă exprima opinia și de a obține o verificare din partea unui factor uman;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi.

Vă puteți exercita drepturile menționate mai sus și puteți afla mai multe despre aceste drepturi depunând la noi, în calitate de operator de date, o cerere scrisă la Radisson Blu București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, Bucuresti sau prin e-mail la info.bucharest@radissonblu.com

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor.

Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dumneavoastră cu cea mai mare atenție și să răspundem oricăror întrebări pe care le puteți avea în cel mai scurt timp posibil.

VII. VERSIUNI LA ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENTIALITATE

Această politică de confidențialitate este în vigoare din 25 februarie 2020. Această Politică de confidențialitate poate fi actualizată oricand. Orice actualizări vor deveni aplicabile în termen de 15 zile de la publicarea noii versiuni pe site-ul Radisson.